קבוצת אנשי רוח ביקשה להירשם כמפלגה שתקדם את "המגזר הפיראטי" ואת חופש "ההעתקה". חלק ממקבילותיה באירופה גורפות לא מעט הצלחה  להמשך הכתבה ב"הארץ"

[למידע נוסף מהדובר www.questioncopyright.org