[מקור: הארץ] מאמר המערכת // 12.09.2012 ההחלטה שקיבלה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) – שלא לאפשר רישום סטודנטים חדשים למחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע – ובכך להביא לסגירתה, היא חסרת תקדים בחומרתה. התנהלות המל"ג, שבראשה עומד שר החינוך גדעון סער, מעוררת את החשש שמא הגוף האמון על פיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה והשמירה עליה מושפע מלחצים ושיקולים חוץ-אקדמיים, תוך כדי פגיעה בחופש האקדמי. לפני כשנה פורסם דו"ח הערכה של המחלקה באוניברסיטת […]