[מקור: law.co.il] התיקון המוצע  [זהירות PDF] מבקש לקבוע הסדר שיאפשר אימות זיהות וזיהוי של נתינים זרים, שאינם תושבי ישראל, תוך שימוש באמצעים ביומטריים ובנתונים ביומטריים שיופקו מהם, כתנאי למתן אשרות ורישיונות ישיבה בישראל (לרבות ניהול מאגר מידע, הנפקת תעודות ביומטריות וכד').    

[מקור: J14.org] מאת: טל ירון בתרבות היהודית, וגם בפסיכותראפיה, נהוג להתחיל את השנה בחשבון נפש. חשבון נפש על המעשים שעשינו וחשבון נפש על המעשים שנרצה לעשות בשנה הבאה. חשבון נפש שבסופו אנו מתנקים משגיאותינו, מוצאים דרך חדשה, וחוגגים את השנה החדשה, ברוח חדשה, באנרגיות טעונות ובבניקיון כפיים.  אני מציע לנו להתבונן על השנה האחרונה, להרהר בה, לחשוב עליה. על ההישגים שהגענו אליהם וגם על הציפיות שקיוונו להן. זהו זמן להפיק […]