[מקור: אתר הכנסת] תקציר בישראל נהוגה שיטת בחירות יחסית-ארצית ומספר המושבים שכל רשימה מקבלת בכנסת הוא יחסי למספר המצביעים בעבורה. המגבלה היחידה היא אחוז החסימה העומד כיום על ‎2%. כלומר, רשימה חייבת לקבל לפחות ‎2% מקולות הבוחרים בכדי להיבחר. לפי שיטה זו מצביעים הבוחרים עבור רשימה ולא עבור אדם מסוים ברשימה. בחלק מהמפלגות מתקיימות בחירות מקדימות (פריימריס) על-פיהן נבחרים מועמדי מפלגות אלו לכנסת בתהליך בחירה ישירה על-ידי חברי המפלגה. ישנן […]