28 בנובמבר 2012

שוב מגיעים ימי בחירות למים העכורים של הפוליטיקה הישראלית. בעקבות סערות השנים האחרונות ברור ומוחוור שהמערכת הפוליטית אינה מייצגת ואינה משרתת את כלל האזרחים במדינה, אלא מובילה סדר-יום כוחני ומפלה […]