שוב מגיעים ימי בחירות למים העכורים של הפוליטיקה הישראלית. בעקבות סערות השנים האחרונות ברור ומוחוור שהמערכת הפוליטית אינה מייצגת ואינה משרתת את כלל האזרחים במדינה, אלא מובילה סדר-יום כוחני ומפלה רווי אינטרסים צרים ומזיקים תחת הפחדה ואיומי המשק והנשק. לאחרונה נשמעים קולות לשינוי שיטת הממשל כולל העלאת אחוז החסימה והערמת קשיים על יזמות פוליטיות חדשות – בקיצור, מטביעים את הקולות הצפים. אנו מסרבים לקחת חלק במערכת מושחתת ומדכאת, ומעוניינים ליצור […]