אוהד, נועם וחפצי בתכנית הבוקר של אורלי וגאי ב-6.1.2013.