spox

[מקור: הארץ] מאמר המערכת // 12.09.2012 ההחלטה שקיבלה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) – שלא לאפשר רישום סטודנטים חדשים למחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע – ובכך להביא לסגירתה, היא […]

[מקור: דה מרקר] קחו כל נושא שעולה על דעתכם – ותגלו ש"השיח הציבורי" בו מתנהל בין 200-300 איש 10:21// 27.08.2012 // מאת: נתן ליפסון ב-5 באוגוסט החליט משרד החינוך לפטר את הממונה את הממונה על […]