הפיראטים

דִּינָמִיקְרַטְיָה

דמוקרטיה דינמית - שלטון העם בזמן אמת

מצמצמים את הפער בין הבוחרים לנבחרים ונפטרים מהשחיתות

בשביל להשתתף במהפכה צריך יכולת גלישה, רצון, ולחיצה כאן