ראיון עם כנסת19 – cneset19.022.co.il

השם של המפלגה לקוח בכלל מהעולם ממפלגות פיראטים באירופה ששם הם מצליחות.הם רוצים לעלות את הסכסוך הישראלי פלסטיני לאינטרנט במידה ויעברו את אחוז החסימה לקבל את תיק האוצר.לעשות רפרומה בזכיות היוצרים ולשנות את התגמולים. ואינטרנט חינם לכל אדם כזכות בסיסית ודמוקרטית.
16:08 (18/12/12) עורך האתר

1:למה החלטתם לרוץ לכנסת?

מפלגות הפיראטים בעולם מצליחות לכניס תרבות פוליטית חדשה המבוססת על טכנולוגיהתקשורתשיתוף ודמוקרטיה נזילה מודל המאפשר מעורבות ציבורית פעילה בהחלטות השלטון באופן אישי בכל עת ובזמןאמת.

חברי הכנסת פועלים בשליחות הציבור אחת לארבע שניםאך ביוםיום מופעלים עליהם לחצים אישייםמפלגתייםלוביסטים ואחרים והלכה למעשה עושים מה שהם רוצים למשך ארבע שנים– מתפלגיםמתחבריםועושים ככל העולה רוחםאנו מציעים לציבור להשתמש במפלגה הפועלת באופן שקוףדמוקרטי ומקוון.לא היתה כזו מפלגהאז הקמנו אחת.

2:מה הרעיון מאחורי המפלגה והשם?

השם פיראטים מועתקישנן עשרות מפלגות פיראטים בעולם עם נציגים שוודים בפרלמנט האיחוד האירופי ובפרלמנטים בגרמניה,צ'כיה ובעשרות רשויות מקומיות באירופה.

3:האם אתם חושבים שיש לכם סיכוי לעבור את אחוז החסימה?

המערכת הפוליטית הנוכחית הוכיחה שאינה משרתת את רצון הציבוראפשרות להצבעה מאובטחת קיימת בדיוק כמו תשלום מאובטחאלא שהפוליטיקאים לא מעוניינים ליישם מנגנון כזה.

אנו מציעים מנגנון המבוסס על הצבעות ציבוריות דרך נציגים המומחים לתחומים שונים – בה כל אדם יכול לתת את קולו לנציגים מומחים המשמשים כוועדות לחבר הכנסת היושב בוועדות ובמליאהומגיש הצעות ומצביע בהתאם להחלטות כלל החברים המיוצגיםכל חברת מפלגה תקבל עדכונים שוטפים אודות כיצד נציגיהם ובכל עת יוכלו להצביע בעצמם ישירות (ולשמש כנציגאו להחליט לתת את קולם לנציג אחרכל זאת באמצעות האינטרנט,שיש לספק לכולם בחינם כזכות דמוקרטית בסיסית להשתתפות בהצבעות.

4:מה עמדות המפלגה בתחום המדיני והביטחוני?

אנו רוצים להעלות את הסכסוך לאינטרנט.

5:מה עמדות המפלגה בתחום הכלכלי?

המדינה והאוצר משקיעים משאבים רבים מדי במודלים תחרותיים שאינם תמיד יעילים ומועיליםאנו נפעל לקידום מודלים שיתופיים המבוססים על שותפות משאבים וגורל.

6:א:במידה ותכנסו לכנסת מה תרצו לעשות?

להקים חוות שרתים מאובטחת וציבורית ומוזיאון לפוליטיקה של המאה ה20.

ב:איזה חוקים לחוקק?

מתוך קווי היסוד לפעילות הפיראטים בכנסת ה19:

הדגלים ~

1.          דינמיקרטיה – דמוקרטיה דינמית המנוהלת עלידי הציבור ולמענו.נציגים יפעלו עלפי החלטות שולחיהם באמצעות מיצוי ופיתוח טכנולוגיות רלבנטיות.

2.          חינוך ובריאות חינם במוסדות ממשלתייםהעלאת משכורות בתחומים אלו והגדרתם כעדיפות לאומית.

3.          שיתוף תרבותיחברתיכלכלי ורוחניתוך שמירה על זכויות היוצרים.

4.          חופש ופרטיות לכל אדם כל עוד אינו פוגע בזולת.

5.          שקיפות ונגישות של רשויות שלטוניותלכל אזרח זכות בסיסית לעיין במידע אודותיו ואודות הגורמים המשפיעים על מהלך חייו.

הפיראטים חותרים ל

  • העלאת מעורבותייצוגנגישות והשפעת האזרחים על מוסדות הציבור והשלטון.
  • הגנה על פרטיות וזכויות הפרט.
  • שינוי חוקי הקניין הרוחני כך שיגנו על זכויותיהם ועצמאותם של היוצריםולא ינציחו מודלים עסקיים ישניםבלתייעילים ומדכאייצירתיות וחדשנות.
  • אינטרנט מהיר חינם לכל כזכות דמוקרטית בסיסית.
  • שמירה על הטבע ומקורות המים.

חוץ מזה כל הצעה שתועלה ותתקבל לתמיכה וגיבוי תוגש

 לשולחן הכנסת והוועדות.

ג:איזה תיק תרצו לקבל?

האוצר כמובןפיראטיםלא?

7:אחד הדברים הבולטים שאתם מציעים היא רפורמה בהורדות מהאינטרנט האם אתם לא חושבים שדבר זה עלול לפגוע בפרנסתם של האומנים ויוצרי התוכנות ואיזה אלטרנטיבה אתם מציגים להם?

נהפוך הואאנו מציעים רפורמה המאפשרת ליוצרים לשתף את יצירתם תוך שמירה על זכויות היוצריםמה שיפגע בחברות התמלוגיםשסיימו את תפקידם ההיסטורי.

הפיראטים חותרים לרפורמה כוללת בתחום הקניין הרוחני – החל משמירה על זכויות יוצרים ופרטיות וכלה בהנדסה גנטיתתרופות מצילות חייאדם ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *